English | Srpski
KORISNIČKA PODRŠKA
Usluga validacije

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) definiše validaciju kao: "uspostavljanje dokumentovane evidencije, koja pruža visok stepen garancije, da će specifični proces konstantno proizvoditi proizvod koji ispunjava svoju unapred definisanu specifikaciju i karakteristike kvaliteta".1 Suštinske komponente procesa validacije su kvalifikacija proizvodjača (VQ), kvalifikacija instalacije (IQ), kvalifikacija operativnosti (OQ), kvalifikacija performansi (PQ) i kontrolisani, validirani računarski sistem. Ogranak Krug Beograd nudi kompletan asortiman usluga validacije. Kvalifikovani i obučeni servisni inženjeri su vam na raspolaganju za obavljanje kvalifikacija instalacije i provere operativnosti i performansi.

 

1 General Principles of Validation; U.S. Food and Drug Administration. U.S. Government Printing Office: Washington, D.C., 1987

 

Radi zakazivanja servisne ili validacione podrške molimo vas da ispunite servisni zahtev, i pošaljete ga na e-mejl našeg servisa.


Zahtev za validaciju


(popunite i pošaljite klikom na send)
* Obavezna polja
Highlights