English | Srpski
EDUKACIJA
EDUKACIJA
STUDENTI HEMIJSKOG FAKULTETA - 30.05.2011.godine
LC & LC/MS ŠKOLA

Ogranak Krug Beograd je među prvima u Srbiji organizovao LC i LC/MS školu, na način da su sva teorijska predavanja podržana praktičnom obukom "ruke na instrumentu", koristeći isključivo najkvalitetniju, skupocenu najnoviju tehnologiju Waters HPLC, UPLC i MS instrumenata. U svakom slučaju, mi smo prvi koji smo na takav način organizovali međunarodnu školu, okupljajući naučnike i analitičare sa celog balkanskog regiona - Rumunije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije. Imamo programe prilagođene svim nivoima znanja - osnovni, napredni i profesionalni. Ukoliko ste zainteresovani da ovu vrstu škole organizujemo za vaše preduzeće, prilagođenu vašem osoblju i specifičnim potrebama, molimo Vas da nas obavestite. Takođe, možete da posetite naš veb sajt i vidite kada je planirano organizovanje sledeće škole.

Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461