English | Srpski
PROGRAM
CONTINIOUS FLOW ANALYZERS

San++
Zasnovan na principu analiza u kontinuiranom protoku (CFA), the San++ automatski analizator za mokru hemiju je projektovan kao modularni sistem, koji može da zadovolji potrebe laboratorija koje obrađuju nekoliko ili veliki broj uzoraka.
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461