English | Srpski
PROGRAM
ROBOTIC ANALYZERS (BOD,COD,pH...)

Automatski analizatori
Skalar je razvio veliki broj analizatora koji zadovoljavaju brojne inustrijske zahteve u oblasti automatizacije hemijskih ispitivanja. Pored značajne uštede vremena i povećanog kvlaiteta podataka, ovi analizatori obezbeđuju i pravu analitičku doslednost i preciznost u svakom koraku procesa ispitivanja.
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461