English | Srpski
PROGRAM
TOC / TN ANALYZERS

PrimacsSNC – Analizator ukupnog azota / ukupnog ugljenika
Kombinacija određivanja ukupnog azota i ukupnog ugljenika sa najnovijom dostupnom tehnologijom, obezbeđuje tačno i pouzdano rešenje za simultane i sekvencijalne analize čvrstih i tečnih uzoraka.
PrimacsSN – Analizator ukupnog azota / proteina
Za tačno i precizno određivanje proteina-azota u čvrstim i tečnim uzorcima, na osnovu postupka sagorevanja po Dimi. Ove analize obezbeđuju odličnu i ekonomičnu alternativu TKN analizama.
PrimacsSLC – Analizator ukupnog organskog ugljenika
Primenom rešenja dvojne peći, PrimacsSLC omogućava uzastopnu analizu ukupnog ugljenika i ukupnog neorganskog ugljenika u čvrstim i tečnim uzorcima, na osnovu postupku sagorevanja i NDIR detekcije. Sadržaj ukupnog organskog ugljenika (TOC) se automatski izračunava.
PrimacsMCS – Analizator ukupnog organskog ugljenika
Ova dodatna jedinica zahteva analizator FormacsSERIES za rad i određivanje ukupnog ugljenika i ukupnog neorganskog ugljenika u uzorcima zemljišta
PrimacsATC – Analizator ukupnog ugljenika
Za brzo i precizno određivanje ukupnog ugljenika u uzorcima zemljišta, primenom visokotemperaturnog katalitičkog sagorevanja i infracrvene detekcije.
FormacsTN - Analizator ukupnog azota
Analizator FormacsTN određuje sadržaj ukupnog azota u tečnostima, na osnovu principa hemiluminescencije, nakon visokotemperaturnog katalitičkog sagorevanja.
Opciono je moguće određivanje NO2 i NO3. Dodatno je moguće i određivanje ugljenične frakcije.
FormacsLT - Analizator ukupnog organskog ugljenika
Analizira TOC u tečnim uzorcima na bazi UV-persulfatne digestije i NDIR detekcije. Ova tehnika je naročito pogodna za veoma složene matrikse i veoma niske nivoe detekcije
FormacsHT - Analizator ukupnog organskog ugljenika
FormacsHT TOC analizator određuje ugljeničnu frakciju u tečnim uzorcima, na principu visokotemperaturnog katalitičkog sagorevanja i NDIR detekcije
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461