English | Srpski
PROGRAM
PARTICLE SIZING
ODREĐIVANJE VELIČINE ČESTICA

Bogat portfolio tehnologija i proizvoda firme Malvern Instruments omogućava joj da zadovolji potrebe svih oblasti prerađivačke industrije. Primenom znanja prikupljenog od osnivanja kompanije, koje je dostupno svim korisnicima, predstavljeno je više od 40 godina praktičnog iskustva na terenu i u sopstvenim laboratorijama. Malvern Instruments nudi proizvode za određivanje brojnih parametara, među kojima su veličina čestica, molekularna težina, reološke osobine, zeta potencijal i NIR hemijsko mapiranje.
Ponuda laboratorijskih proizvoda proizvođača Malvern Instruments
Malvernovi analitički instrumenti se koriste za određivanje karakteristika raznih materijala, počev od rasutih praškastih industrijskih sirovina do najnovijih nanomaterijala i osetljivih makromolekula. Obimni portofolio inovativnih tehnologija kombinovan je sa inteligentnim, korisnički orijentisanim softverom. Ovi sistemi obezbeđuju industrijski značajne podatke, omogućavajući korisnicima da uspostave vezu između mikro (kao što je veličina čestica) i makro (masa) karakteristika materijala (reologija) i hemijskog sastava (hemijsko mapiranje).
Industrije – polje primene
adhezivi; automobilska i avio; biotehnologija, visoko i niskogradnja, keramika, metali, rudarstvo i minerali; nanotehnologija i nanočestice; lična nega; farmacija; polimeri; plastika i gume; proteini i ispitivanje proteina; celuloze i papira; površinski premazi; hemijska; koloidi; ekologija; hrana i piće;
Želim da merim
Veličinu čestica
Oblik čestica
Zeta potencijal
Stabilnost disperzije
NIR hemijsko mapiranje
Molekulsku težinu
DSV
Highlights
An exciting 4 minute overview of Malvern
Malvern Store
The Zetasizer Nano ZSP, the ultimate in sensitivity

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461