English | Srpski
PROGRAM
MALDI
MALDI

Bez obzira koja je vaša MALDI aplikacija, Waters ide u susret specifičnim zahtevima vaše laboratorije sa hemikalijama za pripremu uzoraka, MALDI MS i HDMS tehnologijom i odgovarajućim Application Managers softverom. Waters je postao sinonim za celovito sistemsko rešenje, koje istovremeno povezuje produktivnost laboratorije, efikasnost i kvalitet analitičkih podataka. Waters ima jedan cilj : da vam obezbedi brže dobijanje kvalitetnih informacija i da značajan doprinos krajnjem rezultatu vaših poslovanja ili naučnog rada.
MALDI SYNAPT G2 HDMS
Sistem MALDY SINAPT G2 HDMS kombinuje brzinu i jednostavnost MALDI-ja sa razdvajanjem na osnovu mobilnosti jona i masenu spektrometriju visoke rezolucije, u cilju poboljšanja specifičnosti ispitivanja najsloženijih mešavina.
MALDI SYNAPT G2 MS
MALDY SYNAPT G2 MS je precizni maseni sistem visoke rezolucije, koji kombinuje brzinu i jednostavnost MALDI-ja sa snagom QuanTof tehnologije, u cilju dodavanja najbolje osetljivosti, selektivnosti i specifičnosti vašim istraživačkim izazovima.
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461