English | Srpski
PROGRAM
FLASH CHROMATOGRAPHY
FLEŠ HROMATOGRAFIJA

Unapredite vaše prečišćavanje. Nagrađivani fleš sistem Reveleris sa tehnikom detekcije RevealX (patent se čeka) štedi vreme i eliminiše pretpostavljanje u prečišćavanju.
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461