English | Srpski
PROGRAM
COLORIMETRIC ANALYZERS

BluVisionTM diskretni analizator
Skalarov diskretni analizator BluVision™ razvijen je za automatizaciju kolorimetrijskih aplikacija. Analizator se zasniva na proverenoj Skalarovoj XYZ robotizovanoj platformi. BluVision ™ je projektovan da rukuje različitim vrstama uzoraka koje se sreću u savremenim laboratorijama.
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461