English | Srpski
PROGRAM
ON-LINE WATER MONITORING

“On-Line” analizatori
Skalar proizvodi veliki broj direktnih procesnih analizatora, kako bi mogao da odgovori različitim analitičkim zahtevima u industriji. Zasnivaju se na principima kolorimetrije, fluorimetrije ili ISE.
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461