English | Srpski
PROGRAM
TABLETS & CAPSULES TESTING
ISPITIVANJE TABLETA I KAPSULA

Distek, Inc., proizvođač laboratorijske opreme za farmaceutsku industriju, osnovao je Džerald Brinker 1976. Smešten u North Brunswicku, New Jersey, Distek je od početka fokusiran na instrumente za ispitivanje rastvaranja tableta i kapsula, u okviru istraživanja i razvoja i kontrole kvaliteta. Tokom 30 godina, sa razvojem Disteka, teklo je i širenje poslovanja, u pravcu ponude instrumenata za druga ispitivanja koja se obavljaju u farmaceutskim laboratorijama. Kao lider u svojoj oblasti, Distek Inc. ima izvanrednu reputaciju u pogledu inovativnosti, pouzdanosti proizvoda i podrške koju pruža korisnicima.
ISPITIVANJE TABLETA-DISTEK
Ispitivanje rastvaranja
Priprema podloga
Ispitivanje raspadanja
Fizička ispitivanja tableta (Free ability, Tap Density Tester)
Highlights
Precizno i tačno In-situ Fiber Optic UV Dissolution testiranje merenjem apsorbance direktno u disolucionim posudama. Eliminiše potrebu za manualnim ili automatskim prenošenjem uzoraka kao i bilo kakav utrošak potrošnog materijala (filtera, špriceva, tubinga, kiveta) i značajno povećava produktivnost laboratorije

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461