English | Srpski
NAŠE LABORATORIJE
NAŠE LABORATORIJE

U okviru novog poslovnog centra imamo sopstvene 2 laboratorije koje nam omogućavaju da našim klijentima ponudimo najviši mogući kvalitet usluga. Ako planirate da opremite svoju laboratoriju sa LC sistemima (HPLC, UPLC) ili LC/MS/ MS sistemima, ne oklevajte da nas pozovete i najavite posetu našim laboratorijama. Naši stručnjaci će pokušati da odgovore na vaša pitanja i da vam pokažu analitičke mogućnosti naših instrumenata. Takođe možemo da analiziramo vaše uzorke i razmotrimo najbolje instrumentalno i softversko rešenje, koje će zadovoljiti vaše buduće potrebe.

Naša UPLC/ MS/MS laboratorija je opremljena najnovijim Waters visokotehnološkim rešenjima. Posedujemo najbolji svetski MS „inlet“  - Waters Acquity UPLC sistem kuplovan sa Waters TQD (MS/MS) detektorom.

HPLC laboratorija je opremljena sa nekoliko HPLC sistema sa svim vrstama detektora.
Svi naši sistemi su validirani i integrisani u Watersov Empower Client Server - mrežni softver za laboratoriju, koji je najkorišćeniji softver u svetu.

Ovi objekti i oprema su odličan resurs, koji nam omogućava da simuliramo i rešavamo većinu aplikacija, razvoj metoda, kao i tehničke probleme sa kojima se naši klijenti susreću u toku redovnog rada u svojim laboratorijama.
Highlights