English | Srpski
NAŠA FIRMA
Naša firma
ISO Sertifikacija

Na osnovu ocene i izveštaja AQA International, U.S.A., sistem upravljanja kvalitetom u Ogranak Krug-u je u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008. Sertifikat ISO 9001:2008 garantuje da je kompanija zadovoljila kompletne zahteve postavljene od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) u svim poslovnim aktivnostima koje se odnose na prodaju i servis laboratorijske opreme i pokaznu laboratoriju.

To nam je pomoglo da poboljšamo i unapredimo mnoge aspekte našeg poslovanja, radi zadovoljavanja zahteva korisnika. Stalno poboljšanje, ne samo u delu ponude proizvoda, već i kompletnog iskustva korisnika, jedan je od ključnih pokretača održivog razvoja naše kompanije. Uz sertifikat ISO 9001:2008 uverićemo korisnike da smo opredeljeni da im budemo na usluzi.Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461