English | Srpski
NAŠA FIRMA
Naša firma
Naši zaposleni

U Ogranak Krug-u verujemo u moto: "Nijedan od nas nije toliko mudar kao svi mi zajedno". Zato i stojimo na stanovištu da uspeh našeg poslovanja zavisi od kvaliteta ljudi koje privučemo i zadržimo. Naš tim ima 18 zaposlenih, od kojih je 11 sa visokim obrazovanjem iz oblasti hemije, fizike, tehnologije, farmacije, medicine isl. Od 18 zaposlenih šestoro je u Ogranak Krug-u više od 10 godina a troje je tu više od 6 godina. Naš naglasak na timskom radu, uz stvaranje prijatnih i izazovnih radnih mesta, omogućava nam da održavamo najviše standarde zaposlenih.

Ogranak Krug je takođe posvećen obezbeđivanju sigurne i zdrave radne sredine za sve zaposlene.

Jedan od ključnih elemenata za privlačenje i zadržavanje naših veoma kvalitetnih kadrova je akcenat na njihovoj kontinuiranoj edukaciji. Ogranak Krug je posvećen obuci zaposlenih, kako u našim prostorijama za obuku, tako i u kompanijama koje zastupamo. Ova obuka ima za cilj da obezbedi ne samo da su zaposleni veoma kompetentni i motivisani na svojim poslovima, već i da stalno budu na prvoj liniji inovacija. Obučeno i iskusno osoblje je najvažnji zahtev koji nam postavljaju naši principali i korisnici.

Highlights
Ogranak Krug tim

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461