English | Srpski
EDUKACIJA
EDUKACIJA

Mi u Ogranku Krug Beograd ulažemo u naše zaposlene, da budu obučeni i uvek obavešteni o najnovijim naučnim dostignućima u oblasti poslovanja. Znanje i iskustvo su skupi, ali želimo da ga podelimo sa našim korisnicima kroz brojne seminare i obuke. To možemo da uradimo na zadovoljstvo korisnika, bilo na mestu koje on odabere ili u Hemtek demo laboratorijama i obrazovnom centru, u okviru našeg novog poslovnog prostora. Ovi resursi nam takodje omogućavaju da organizujemo jedinstvene sastanke, posvećene specifičnim potrebama korisnika, uz prateću obuku po principu "ruke na instrumentu". Trudimo se da razumemo sadašnje i buduće potrebe korisnika i da na osnovu toga predložimo i kreiramo interesantne prezentacije i kurseve, tako da kupci uvek budu obavešteni o novim metodama i instrumentima.

Highlights
Studenti