English | Srpski
KORISNIČKA PODRŠKA
Korisnička podrška

Nakon isporuke, naši servisno-aplikativni inženjeri obavljaju na licu mesta instalaciju naše opreme i softverskih sistema. Nakon toga, održavamo početnu obuku za naše korisnike, imajući u vidu njihova osnovna znanja i očekivanja. Naš primarni cilj je da se uverimo da krajnji korisnici u potpunosti razumeju osnove instrumenata i radnih tehnika, tako da mogu samostalno da rade. Pored toga, želimo da se uverimo da svaki korisnik sistema zna da efikasno i u potpunosti koristi sistemske alate.

Highlights