English | Srpski
NAŠA FIRMA
Naša firma
Naši korisnici

Tokom proteklih 20 godina ostvarili smo saradnju sa svim velikim srpskim kompanijama i institutima. Sa više od 100 korisnika, pokrivamo sve segmente tržišta:
farmaceutski, klinički, industriju hrane i pića, naučno-istraživački, toksikološki, zdravstveni, životnu sredinu i sl.
                                                                                                           
Farmacija: Naše farmaceutske korisnike snabdevamo kompletnim i specijalizovanim laboratorijskim rešenjima, počev od pripreme uzorka, preko hromatografije, masene spektrometrije, softvera i informatike, pa sve do provere usklađenosti i ekspertiza aplikacija i servisne podrške. Pored standardne prodaje i servisne podrške, realizujemo i projekte koji obezbeđuju da naši farmaceutski korisnici u Srbiji ispune najviše zahteve, uključujući instalaciju i kvalifikaciju laboratorijske opreme i softvera, u skladu sa zahtevima svih revizora, uključujući i FDA.

Ispitivanje namirnica: Obezbeđivanjem najbolje svetske analitičke opreme, kolona i sredstava za pripremu uzoraka, uz softver za upravljanje podacima, pomažemo i podržavamo laboratorije za ispitivanje namirnica u radu sa brojnim značajnim i izazovnim aktivnostima, među kojima su otkrivanje velikog broja nedozvoljenih materija u hrani, strogi zahtevi za usaglašenost, sniženje troškova rada i što je najvažnije, obezbeđenje bezbednosti krajnjih korisnika namernica

Zdravstvo: Na naše tržište uveli smo brza, pouzdana i prilagodljiva dijagnostička rešenja, koja omogućavaju obradu velikog broja uzoraka, brzo prilagođavanje vremenski osetljivim uzorcima i poboljšanje selektivnosti, koja eliminiše probleme ukrštene reaktivnosti koja se sreće kod postojećih tehnika.

Toksikologija i sudska medicina: U toksikološko-sudskomedicinskim laboratorijama naša oprema obezbeđuje svestranost, osetljivost i najbolje kvantitativne i kvalitativne mogućnosti za ispitivanje komponenti od značaja u najrazličitijem biološkom materijalu. Vodeća rešenja u toksikologiji praćena su velikim iskustvom u razvoju aplikativne podrške. Ovo nenadmašno aplikativno znanje, objedinjeno sa specijalizovanom podrškom na terenu, omogućava uspešnu primenu najnovijih instrumentalnih tehnika u vašoj laboratoriji i opravdava uložena sredstva.

Životna sredina: Laboratorije koje se bave ispitivanjima u životnoj sredini upotrebljavaju našu opremu u cilju ubrzanja obrade uzoraka, povećanja osetljivosti i obezbeđenja usaglašenosti. Naši principali, kao što je Waters korporacija, u stalnom su kontaktu sa korisnicima i regulatornim telima, kako bi ostali na prvoj liniji ispitivanja životne sredine. Waters je razvio veliki broj metoda za  ispitivanje svih glavnih grupa značajnih zagađivača životne sredine, kao što su: aldehidi i ketoni, karbamati, pesticidi, herbicidi, PAH-ovi, dioksini i furani i dr.
Highlights