English | Srpski
PROGRAM
LABORATORY SOFTWARES
LABORATORIJSKI SOFTVER - Informatika i Softver

Waters „Laboratory Informatics“ obuhvata paket moćnih softverskih rešenja za upravljanje naučnim podacima, mrežnu integraciju i upravljanje usaglašenostima. Već decenijma njihova informatička rešenja pomažu vodećim organizacijama u oblasti farmaceutike, životne sredine, hrane i pića i hemije, da smanje troškove istraživanja i razvoja, ubrzaju donošenje odluka, poboljšaju efikasnost laboratorija i brže predstave svoje proizvode na tržištu. Waters višegodišnje iskustvo u svim aspektima upravljanja radom laboratorija, rezultiralo je ovim izuzetno inovativnim, integrisanim paketom proizvoda.
Empower 3 Chromatography Data Software
Controls even more LC and GC instruments, and includes integrated applications such as dissolution, method validation, chemical structures, and polymer analysis. Provides rapid deployment, enterprise-level performance, and high availability for IT.
MassLynx Mass Spectrometry Software
Software for MS and MS/MS analysis. Easy-to-use instrument controls and software features simplify interaction with your MS system and improve laboratory productivity.
NuGenesis SDMS Information Platform
Automatically capture, secure, access, and disseminate information from any analytical technology.
Partners
Waters Laboratory Informatics Partnerships include experienced software, services, and technology companies selected for their expertise in systems integration, hardware, software development, and other critical services
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461