English | Srpski
PROGRAM
PREPARATIVE AND PROCESS TECHNOLOGIES

Ponuda širokog spektra rešenja za pilot postrojenja i proizvodnju, uključujući pripremna i procesna prečišćavanja, sintezu blokova peptida i specijalnih amino kiselina i ekscipijenata za farmaceutsku industriju.
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461