English | Srpski
PROGRAM
GENERAL CHROMATOGRAPHY SUPPLY
OPŠTI HROMATOGRAFSKI MATERIJAL

Hromatografska rešenja za otkrivanje, razvoj i proizvodnju u farmaceutskoj industriji i prirodnim naukama. Grace Davidson istraživačko-naučni posao fundiran je u nauci silika materijala kojoj, kroz akvizicije, dodajemo komplementarne linije proizvoda. Grace se i dalje bavi istraživanjem i poboljšanjem svojstva silicijuma i mogućnostima u oblasti analitičke, pripremne i procesne hromatografije. Danas, portfolio obuhvata široki spektar kolona, pribora i instrumenata za HPLC, gasnu hromatografiju, jonsku hromatografiju, tankoslojnu hromatografiju, „solid-phase“ ekstrakciju i rukovanje uzorcima. Hromatografija se najčešće koristi u širokom spektru aplikacija, uključujući i otkrivanje lekova i prečišćavanje za potrebe farmaceutske industrije i biotehnologije, analize životne sredine, sudsku medicinu, petrohemijske analize, analize hrane, kozmetike i vitamina. Naš proizvodni program obuhvata potrošni materijal za hromatografiju, analitičke kolone pakovane sa našom silikom i rasuti silicijum, koji korisnici mogu koristiti u proizvodnji svojih kolona. Grace Davidson je u mogućnosti da izmeni bazu silicijuma i površinsku hemiju za analitičke, preparativne i procesne potrebe korisnika, što omogućava unapredjenje proizvoda za retke aplikacije.
Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461