English | Srpski
PROGRAM
TABLETS & CAPSULES TESTING
ISPITIVANJE TABLETA I KAPSULA

Distek, Inc., proizvođač laboratorijske opreme za farmaceutsku industriju, osnovao je Džerald Brinker 1976. Smešten u North Brunswicku, New Jersey, Distek je od početka fokusiran na instrumente za ispitivanje rastvaranja tableta i kapsula, u okviru istraživanja i razvoja i kontrole kvaliteta. Tokom 30 godina, sa razvojem Disteka, teklo je i širenje poslovanja, u pravcu ponude instrumenata za druga ispitivanja koja se obavljaju u farmaceutskim laboratorijama. Kao lider u svojoj oblasti, Distek Inc. ima izvanrednu reputaciju u pogledu inovativnosti, pouzdanosti proizvoda i podrške koju pruža korisnicima.
TABLETS & CAPSULES TESTING - DISTEK
Disolution Testing
Media Preparation
Disintegration Testing
Physical Tablet Testing (Free ability, Tap Density Tester)
Highlights
In-situ Fiber Optic UV Dissolution improves precision and accuracy by eliminating the need for sample removal. Keeping the science in the vessel eliminates the consumables associated with other sampling methods while the system’s sampling speed is unmatched.

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461