English | Srpski
PROGRAM
SPECTROPHOTOMETRY
UV-Vis SPEKTROMETRI

GBC je 1986 godine proširio svoj proizvodni program, uvođenjem novorazvijene serije UV-Vis spektrometara. Dvadeset godina kasnije, predstavljanje treće generacije Sintra porodice UV-Vis spektrometara, označava novu generaciju spektrometara visokih mogućnosti sa pravim duplim snopom. Ovi instrumenti nude raznovrsnost, potrebnu za širok spektar aplikacija u savremenim laboratorijama. Cintra porodica visokih performansi obuhvata širok spektar uređaja, počev od ekonomičnog modela 101 za rutinske analize koje se obavljaju ručno, do superiornog automatizovanog duplog monohromatora 404 sa izuzetnim odbijanjem zalutale svetlosti, koji vam omogućava da bez straha analizirate zahtevne uzorke ispod 5 jedinca apsorbance.
UV-Vis Products
Cintra 404
Cintra 303
Cintra 202
Cintra 101
Spectral Software
Cintral Software
Sample Changers
Sippers and Autosamplers
Total Integrating Sphere
Temperature Controlled Cell Holders
Certified Performance Verification Kits

Highlights

KRUG International Ltd. MALTA, OGRANAK KRUG BEOGRAD, Deset avijatičara 2a, 11050 Beograd, Phone:+38111/3049-730, Fax:+38111/3049-748, Matični broj : 29502781 , PIB : SR107257461